14.3.13

 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας από άνεργες γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών.
 • Επιχορήγηση 32.000€ για 18 μήνες.
 • Ποσοστό επιχορήγησης 100%.
 • Έναρξη υποβολών αιτήσεων: 1/3/2013-29/3-2013
 • * Εντάσσονται και όσες επιχειρήσεις συστάθηκαν από γυναίκες από την 1/9/2012 και μετά.

 • Ανοιχτό σε όλες της Περιφέρειες της Ελλάδας εκτός: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.
 • Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες αναλωσίμων, πρώτων υλών.
 • Αποσβέσεις παγίων.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας - Έως 12.000€.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του νεοπροσλαμβανόμενου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site1[/url] site
site2